Tarieven AtlasPROfilax®

De kosten van de AtlasPROfilax® behandeling (meestal bestaande uit 2 behandelingen van maximaal een uur) zijn m.i.v. maart 2020 €225,-. Voor kinderen tot 16 jaar kost de AtlasProfilax behandeling €165,-. Alle behandelingen worden contant afgerekend bij het eerste consult. Als dit voor u niet haalbaar is, belt u dan gerust, zodat we hier een andere afspraak over kunnen maken. U ontvangt na het eerste consult een factuur met de (maximaal drie) behandeldata.

Veel verzekeraars vergoeden de behandeling gedeeltelijk of helemaal, mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Als u dit zeker wilt weten, vraag dit dan na bij uw zorgverzekering. Verzekeringen eisen vaak dat de therapeut aangesloten is bij een beroepsvereniging.

Baukje Rademaker is A-lid van de NVST (Nederlandse Vereniging van SomaTherapeuten) en tevens geregistreerd bij de RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg / Tuchtrecht Complementaire Zorg).