Nieuws

Uw privacy
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee uw privacyrechten versterkt worden. Aangezien ik als uw behandelend therapeut verplicht ben om een cliëntendossier aan te leggen, is het belangrijk dat ik u expliciet toestemming vraag om een aantal persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken. Hiervoor hebben wij een privacy verklaring opgesteld die u via de website vanaf 25 mei kunt lezen. Bij uw eerstkomende bezoek aan de praktijk is de nieuwe privacy verklaring ook in de praktijk beschikbaar voor ondertekening.

Nieuwe bewijzen voor effectiviteit AtlasPROfilax®
Uit een recent vragenlijst onderzoek in onze praktijk blijkt dat ruim 70% van de personen die de AtlasPROfilax®-behandeling ondergaan heeft, melding maakt van één of meerdere positieve effecten. Er is sprake een positief effect op de korte termijn (ongeveer een maand na de behandeling) maar ook op de langere termijn (ruim een jaar na de behandeling) is men tevreden over het effect van de AtlasPROfilax®. Het betrof mensen met zeer uiteenlopende klachten zoals schouder- en nekklachten, problemen met houding en balans, hoofdpijn of migraine, concentratieproblemen, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten, beperkingen bij wandelen, fietsen en andere vormen van bewegen, rug- en heuppijn, problemen met benen, knieën en voeten en klachten van de inwendige organen. Binnenkort zullen de gegevens gepubliceerd worden. De resultaten komen overeen met uitkomsten van eerdere wetenschappelijke studies die in het buitenland zijn uitgevoerd.

Internationale AtlasPROfilax® conferentie
Op deze bijeenkomst worden elk jaar nieuwe onderzoeken en inzichten gepresenteerd over de AtlasPROfilax®-methode. Ook worden ervaringen gedeeld tussen collega’s uit meer dan 30 landen. Wereldwijd krijgt de behandeling meer bekendheid en erkenning.